Visie en missie

Het Goese lyceum streeft naar hoge kwaliteit in onderwijs en opbrengsten. We willen dit bereiken door leerlingen op verschillende manieren te laten leren in verschillende contexten, actief, creatief en sociaal. Wij doen dit opbrengstgericht.  Er is aandacht voor (wereld) burgerschap en loopbaan leren.  We houden daarbij rekening met verschillen en streven naar differentiatie in onderwijs en maatwerk in ondersteuning. We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten zich ontwikkelen. In onze schoolcultuur zijn de waarden respect en veiligheid leidend. We werken samen met de omgeving om verbetering en vernieuwing te realiseren. We laten ons mede leiden door 21 century skills.
 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen 2020

is komen te vervallen
Meer informatie