Kwaliteit van ons onderwijs

Wij doen ieder dag onze uiterste best om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De vraag is dan wat is goed onderwijs? De kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door de Inspectie van het Onderwijs. Zij onderzoeken jaarlijks aan de hand van een aantal criteria “Hoe heeft de school het gedaan?" 

 

Indicatoren

De belangrijkste 4 indicatoren die de inspectie gebruikt om jaarlijks de kwaliteit te meten zijn:

  • Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool 
    (op welk niveau zit je in de derde klas t.o.v. advies po)
  • Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
    (Hoeveel leerlingen gaan zonder zittenblijven over van klas 1 naar klas 3)
  • Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
    (Hoeveel leerlingen gaan zonder zitten blijven naar het examen)
  • Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)

Ook wordt er gekeken naar het verschil tussen het cijfer van de School Examens (SE) en de cijfers van de Centrale Examens (CE). SE-CE het streven is om het verschil niet groter te laten zijn dan 0,5 punt.

Op de onderstaande link kunt u deze rapportages vinden.

Rapportages

Scholen op de kaart

Scholen vergelijken 

Op deze website kunt u veel informatie vinden over de kwaliteit van scholen en kunt u scholen met elkaar vergelijken. Via de onderstaande link kont u op scholen op de kaart en zoekt u dan naar onze school, Het Goese Lyceum locatie Bergweg. De informatie voor deze site wordt deels door de overheid geleverd en deels door de school zelf. Let u ook goed op de jaartallen.
 

Naar de website

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen 2020

is komen te vervallen
Meer informatie