Ondertekening overdrachts -document

 

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat op 19 december 2017 het overdrachtsdocument tussen Edudelta en Het Goese Lyceum Bergweg rond het Groene vmbo formeel is ondertekend. De voortzetting van het Groene vmbo-onderwijs in Goes is daarmee een feit geworden. De voorbereidingen voor de daadwerkelijke overgang zijn gestart. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de voortgang. Wel is bekend dat de leerlingen van leerjaar 1 en 2 vanaf volgend schooljaar les volgen aan de Bergweg. Leerlingen in klas 3 krijgen dan nog praktijkles in het gebouw van Edudelta aan het Stationspark. Vierdeklassers ontvangen aan het eind van het jaar hun diploma. 

Ondertekening overdrachtsdocument groen vmbo