Leren van elkaar

Er wordt intensief samengewerkt met het speciaal voortgezet onderwijs. Leerlingen van de Sprienke, Odyzee en De Wissel volgen lessen op de locatie Bergweg, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden voor de leerlingen. Twee leerlingen vertellen trots over hun ervaringen bij het Goese Lyceum. Het is een mooie samenwerking, waarbij beide scholen leren van elkaar. Het bieden van kansen voor alle leerlinge staat hierbij voorop. 

Nieuws