We zijn trots dat het Groene onderwijs behouden blijft voor Zeeland! 

De berichtgeving die gisteren en vandaag naar buiten is gekomen over de Edudelta Onderwijsgroep is gebaseerd op een brief die de beide ministers van onderwijs, Van Engelshoven en Slob, maandag 5 maart 2018 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In die brief geven zij aan dat zij kiezen voor het behoud van het groene onderwijs in de regio, door dat onderwijs over te dragen aan andere scholen.
Zoals bekend gaat Het Goese Lyceum per 1 augustus 2018 starten met het aanbieden van het groen onderwijs op de locatie aan de Bergweg in Goes. Leerlingen kunnen dan  het profiel groen kiezen naast alle andere mogelijkheden die er al zijn. Het groene profiel wordt voor de basisberoepsgerichte leerweg (BB), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de gemengde leerweg (GL) aangeboden.  De huidige vmbo-leerlingen van Edudelta kunnen hun opleiding afmaken op Het Goese Lyceum locatie Bergweg en nieuwe leerlingen voor het vmbo-groen zijn bij ons van harte welkom!

We zijn trots dat het Groene onderwijs behouden blijft voor Zeeland! 

together