Actuele informatie over het coronavirus

Op deze pagina deelt Pontes informatie over de ontwikkelingen en maatregelen die Pontes heeft genomen rondom het Coronavirus.
Voor medische informatie en voor de informatie vanuit de Rijksoverheid kunt u het beste de websites van de betreffende instanties volgen.

Overige informatie

* Op de website van het RIVM vindt u actuele en algemene informatie over het Coronavirus en vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel Het publieksnummer van de RIVM is 0800-1351.

* De maatregelen van de Rijksoverheid zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/

* Voor alle Pontes-scholen geldt dat alle groepsreizen in binnen- en buitenland die gepland zijn voor de periode tot en met de zomervakantie, zijn geannuleerd. Dit geldt dus nadrukkelijk ook voor die gebieden met een nu nog positief reisadvies.

Informatiebrief over annulering groepsreizen en excursies in verband met het Coronavirus.

* Informatiebrief maatregelen onderwijs als gevolg van coronavirus brief leerlingen en ouders

* Informatiebrief komende weken i.v.m. Corona virus

* Informatiebrief Gewijzigde aanpak centraal eindexamen

* Informatiebrief Update schoolexamens n.a.v. landelijke maatregel

* Informatiebrief Ouders leerlingen klas 4 i.v.m. mededeling doorgang examens 23 maart 2020

 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Agenda voorlichtingsdagen 2022

Tussen 14.00 – 16.00 uur kunnen leerlingen die het nieuwe schooljaar willen starten in klas 3 kennismaken met het onderwijs en de profielen op de Bergweg. Om 16.00 uur zijn ook de ouders/ verzorgers welkom. Aanmelden kan via het algemene mailadres.
Kennismaking nieuwe brugklas en ouders. Leerlingen wo. 22 juni: 14.30 tot16.00 uur en ouders wo. 22 juni: vanaf 19.00 uur
Meer informatie