Over de school

Het Goese Lyceum biedt een krachtige en veilige leeromgeving, met aandacht voor hoofd, hart en handen. Het gaat om de kennis, de vaardigheden en het doen. Leerlingen kunnen hun talenten ontwikkelen en hun passie ontdekken. 


Leerlingen werken in de praktijk met modern gereedschap en materialen. Er is een uitdagende omgeving met echte auto’s, echte keukens en er zijn levende dieren. 

Wij vinden het op onze school belangrijk dat de leerlingen zich op school veilig voelen, zodat ze hun zelfvertrouwen vergroten. Er wordt veel aandacht besteedt aan sociale, culturele en creatieve vaardigheden. 
 

Waar staan we voor

•    je leert door te doen
•    je krijgt passende ondersteuning
•    je mag fouten maken
•    je doet ervaring op tijdens verschillende excursies en stages 
•    je leert jezelf kennen
•    je mag zijn wie je bent

 

Contact met school
Het eerste contact loopt via de mentor voor zowel ouders als de leerling. De mentor kan de vraag vaak zelf beantwoorden en de juiste route vinden binnen de school.


Het weekrapport is er voor elke leerling. Er kunnen door zowel school als ouders opmerkingen in geschreven worden. Het weekrapport wordt iedere week door ouders en de mentor ondertekend. 


Er zijn meerdere voorlichtingsavonden, met verschillende onderwerpen, zoals kennismaking, voortgang en keuzevoorlichting. 


Voor de start ontvangen ouders meerdere informatiebrieven om de start zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Verder ontvangen ouders nieuwsbrieven, de digirazzi en specifieke informatie waar nodig. De informatie wordt zoveel mogelijk via de mail gestuurd. 


Bij de leerlingenbalie helpen ze de leerling met allerlei kleine probleempjes. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een pleister nodig is of naar huis gebeld moet worden. Via het weekrapport kunnen bijzonderheden worden aangegeven, zoals vrij vragen voor de orthodontist. 

 

School in beeld

Vanuit thuis een kijkje nemen in onze lokalen? Via onderstaande link kunt u 360 graden rondkijken.

Bekijk de school

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen 2020

is komen te vervallen
Meer informatie