Over de school

Het Goese Lyceum locatie Bergweg wilt de leerlingen een krachtige en veilige leeromgeving bieden, met aandacht voor hoofd, hart en handen. Wij vinden het belangrijk dat modern en hedendaags beroepsonderwijs wordt aangeboden, waarbij docenten gebruik kunnen maken van informatica, moderne werkvormen en goede leermiddelen. Ook vinden wij het op onze school belangrijk dat de leerlingen hun zelfvertrouwen vergroten, door aandacht te besteden aan sociale, culturele en creatieve vaardigheden. 

Het school klimaat

De belangen op Het Goese Lyceum Bergweg

  • een goede sfeer door betrokkenheid en veiligheid;
  • de leerlingen worden gekend en herkend;
  • er is structuur van orde, rust en duidelijkheid;
  • extra ondersteuning voor het begrijpen van de leerstof;
  • waardering voor de prestaties van leerlingen;
  • de samenwerking met ouders.

School in beeld

Vanuit thuis een kijkje nemen in onze lokalen? Via onderstaande link kunt u 360 graden rondkijken.

Bekijk de school

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Voorlichtingsavonden

van 18.45 tot 21.00 uur
van 19.30 tot 21.30 uur

Open dag

van 10.00 tot 12.30 uur
Meer informatie