Stages

In het vmbo is stage een onderdeel van de opleiding. Je gaat stage lopen om kennis en ervaring op te doen in de beroepspraktijk. De leerlingen lopen stage in het derde en/of vierde leerjaar. Binnen de leerwegen-B/K/G bieden wij verschillende soorten stages aan. Hoe de stage in de praktijk wordt ingevuld, verschilt per profiel.

Soorten stages

Snuffelstage

Een snuffelstage is een korte stage waarbij je kennis maakt met de verschillende kanten van een beroep. De snuffelstage is niet gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. Je krijgt wel een eerste indruk van de beroepspraktijk. 


Arbeidsoriënterende stage

De arbeidsoriënterende stage is bedoeld om beroepsgerichte ervaring op te doen. De stagebegeleider in het bedrijf helpt je hierbij. Je leert bijvoorbeeld samen te werken met collega’s, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken. 


Beroepsvoorbereidende stage

Tijdens de beroepsvoorbereidende stage word je voorbereid op het werken. Je ontwikkelt een goede werkhouding, je doet specifieke werkervaring op en oefent beroepsvaardigheden die je op school hebt geleerd. Zo ervaar je of je een juiste keuze hebt gemaakt. 


Leerwerktraject vmbo

In de basisberoepsgerichte leerweg kun je deelnemen aan een leerwerktraject. Dit houdt in dat je in het vierde leerjaar van je opleiding minder vakken op school volgt en een deel van je onderwijsprogramma bij een bedrijf volgt. Je loopt dan of een stage of je krijgt een leerbaan (leerwerkplek). Wij als school zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leerwerktraject, zowel binnen als buiten de school. Ook bepalen wij samen met het leerbedrijf de inhoud van het ‘buitenschoolse’ programma en legt dit vast. Aan het eind van het leerwerktraject doe je in elk geval examen in het beroepsgerichte programma en het vak Nederlands en kun je doorstromen naar een mbo opleiding niveau 2. Deze combinatie van werken en leren vergroot je kansen op het behalen van een startkwalificatie. Bovendien is het eenvoudiger om daarna door te stromen naar het mbo, omdat de school hierover afspraken maakt met mbo-instellingen.

Overeenkomst en begeleiding

 

Stageovereenkomst 

Een stage overeenkomst is een document dat de overeenkomst vastlegt van je stageplaats. In de stageovereenkomst staan verschillende afspraken die school, stage en de leerling maken. De stagegever, leerling, ouder/verzorger van de leerling en de onderwijsinstelling ondertekenen de stageovereenkomst. Via onze school ben je verzekerd voor ongevallen op stage.


Stagebegeleiding

Je hebt bij je stage altijd twee begeleiders. Allereerst de begeleider vanuit je opleiding, ook wel stagedocent genoemd. Het is zijn taak om jou te sturen richting het behalen van je stage en diploma. De stagedocent zal begeleiding bieden bij het vormgeven van de structuur van je stage en afstuderen. Bovendien kun je bij je stagedocent terecht met vragen. Je hebt elke week contact met hem/haar om je voortgang te bespreken. 

Het is gebruikelijk dat de stagedocent ook gedurende de stageperiode op bezoek komt bij het stagebedrijf. De stagedocent maakt kennis met het stagebedrijf en de stagebegeleider om een indruk te krijgen van de werkplek en werkzaamheden van de leerling. De stagedocent zal tijdens het stagebezoek met de leerling de voortgang bespreken en bekijken welke vaardigheden, doelen en competenties de leerling nog kan verbeteren of ontwikkelen. 

Naast een stagedocent heb je altijd een stagebegeleider. Dit is iemand die jou inhoudelijk wat kan leren op het gebied van de praktijk. De stagebegeleider kan je de dagelijkse begeleiding geven om uiteindelijk succesvol de stageperiode te doorlopen. Je kunt bij de bedrijfsbegeleider terecht met alle vragen over je stage. Daarnaast is hij vaak ook je directe leidinggevende.

Van de stagebegeleider mogen de volgende activiteiten worden verwacht:
•    De introductie van de leerling verzorgen (kennismaken met de werkorganisatie en zorgen voor passende werkplek)
•    De leerling inhoudelijk begeleiden
•    De voortgang van de opdracht bespreken en de planning bewaken
•    Het beoordelen van het plan van aanpak
•    Het controleren van een stageverslag
•    Overleg plegen met de stagedocent tijdens stagebezoek over het verloop van de stage

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen 2020

is komen te vervallen
Meer informatie