Stages

In het vmbo is stage een onderdeel van de opleiding. Je gaat stage lopen om kennis en ervaring op te doen in de beroepspraktijk. Er zijn afspraken gemaakt met de stagebedrijven en leerlingen worden geholpen een passende stageplaats te zoeken.

De leerlingen lopen stage in het derde en het vierde leerjaar.

Binnen alle leerwegen zijn stages verplicht. Hoe de stage in de praktijk wordt ingevuld, verschilt per profiel.

Soorten stages

Snuffelstage

Een snuffelstage is een korte stage waarbij je kennis maakt met de verschillende kanten van een beroep. De snuffelstage is niet gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. Je krijgt wel een eerste indruk van de beroepspraktijk. 


Arbeidsoriënterende stage

De arbeidsoriënterende stage is bedoeld om beroepsgerichte ervaring op te doen. De stagebegeleider in het bedrijf helpt je hierbij. Je leert bijvoorbeeld samen te werken met collega’s, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken. 


Beroepsvoorbereidende stage

Tijdens de beroepsvoorbereidende stage word je voorbereid op het werken. Je ontwikkelt een goede werkhouding, je doet specifieke werkervaring op en oefent beroepsvaardigheden die je op school hebt geleerd. Zo ervaar je of je een juiste keuze hebt gemaakt. 


Leerwerktraject vmbo

Het leerwerktraject (LWT) is bedoeld voor leerlingen die theorie lastig vinden, maar wel goed zijn in de praktijk. In vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg volg je minder vakken op school en loop je meer stage bij een bedrijf. 

 

Overeenkomst en begeleiding

 

Stageovereenkomst 

Een stage overeenkomst is een document dat de overeenkomst vastlegt van je stageplaats. In de stageovereenkomst staan verschillende afspraken die school, stage en de leerling maken. De stagegever, leerling, ouder/verzorger van de leerling en de onderwijsinstelling ondertekenen de stageovereenkomst. Via onze school ben je verzekerd voor ongevallen op stage.


Stagebegeleiding

Je stage begeleider van school bezoekt je op je stageplaats. Vaak is je stagebegeleider ook je mentor en je praktijkdocent. 

Naast je stagebegeleider van school, heb je ook een begeleider op het bedrijf. 

Je twee begeleiders bespreken samen met jou hoe het gaat met de stage, wat je hebt geleerd en wat je kan verbeteren. 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Agenda voorlichtingsdagen 2022

Tussen 14.00 – 16.00 uur kunnen leerlingen die het nieuwe schooljaar willen starten in klas 3 kennismaken met het onderwijs en de profielen op de Bergweg. Om 16.00 uur zijn ook de ouders/ verzorgers welkom. Aanmelden kan via het algemene mailadres.
Kennismaking nieuwe brugklas en ouders. Leerlingen wo. 22 juni: 14.30 tot16.00 uur en ouders wo. 22 juni: vanaf 19.00 uur
Meer informatie