Groen

In de onderbouw maken alle leerlingen kennis met het profiel GROEN. De leerlingen die speciaal voor GROEN naar onze school komen, kunnen hiervoor extra lessen volgen in de tweede klas.

Workshops

Tijdens de lessen in de tweede klas zijn er meerdere activiteiten mogelijk. Er worden workshops gegeven, ze gaan naar boerderijen met busjes van school, Omnium enzovoort. 

Scalda

Er is bij GROEN een erg intensieve samenwerking met Scalda, waar de leerlingen soms ook les krijgen. 
In de derde, vierde klas bieden wij het profiel GROEN aan voor alle richtingen. 
 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen 2020

is komen te vervallen
Meer informatie