Over de school

Op Pieter Zeeman studeren ongeveer 820 leerlingen. Dat lijkt veel, maar door de kleinschalige organisatie en de aandacht voor begeleiding wordt iedere leerling gekend. 

Mentor

Over de mentor

Van de basisschool naar de middelbare school gaan is best pittig. De eerste weken is het belangrijk dat je je mentor goed leert kennen. De mentor is de docent die je vaak ziet en de leerlingen helpt tijdens het eerste jaar. Voor de zomervakantie maak je al kennis met de mentor. 

Het personeel

Vakdocenten en onderwijsassistenten

Het onderwijs aan de leerlingen wordt verzorgd door vakdocenten met onderwijsassistenten. De docenten zijn georganiseerd in vaksecties en in teams gekoppeld aan afdelingen. De mentoren komen regelmatig bijeen onder leiding van de coördinatoren en teamleiders.

Er zijn vier afdelingen:

  • praktijkonderwijs
  • vmbo basis/kader
  • mavo
  • havo/vwo

 

De interactie tussen onderwijs en begeleiding vindt plaats binnen de afdeling en zorgt voor een sfeer waarin leerlingen en ouders zonder problemen de juiste weg weten te vinden.

Het ondersteunend personeel speelt een belangrijke rol op onze school. Zij zorgen er mede voor dat we een fijne sfeer op onze school hebben.

School leiding

Over de schoolleiding

De dagelijkse leiding op Pieter Zeeman is in handen van de schoolleiding. Dit team wordt gevormd door de rector en twee teamleiders. 

Naam

Functie

E-mail

Dhr. P.J. van der Gaag MA MME    

Rector

p.van.der.gaag@pontes.nl

Mevr. C.E.M. Gabriels

Teamleider havo/vwo

c.gabriels@pontes.nl
 

 Mevr. C.F. L. Crijnen  

Teamleider pro/basis/kader/mavo      

c.crijnen@pontes.nl 

 

Medezeggen schapsraad

Medezeggenschapsraad, ouderraad, leerlingenraad, klankbordgroepen

De medezeggenschapsraad van de school (MR) kent een personeelsgeleding (PMR), een leerlingengeleding en een oudergeleding. Pontes Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), met alle drie de genoemde geledingen. De ouderraad heeft een adviserende en een klankbordfunctie voor de schoolleiding. Ze helpt verder mee bij het organiseren van tal van activiteiten. Er zijn verschillende klankbordgroepen van ouders die ook een adviserende en klankbordfunctie hebben voor de schoolleiding. De leerlingenraad is een groep van ongeveer twaalf leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden. Zij bespreken eventuele verbeterpunten op school.

Bedrijfs contacten

Contactpersoon voor de bedrijfscontacten 

Heeft u interesse om met uw bedrijf mee te werken aan de vormgeving van ons onderwijs door middel van bedrijfsbezoeken, gastlessen en dergelijke neem dan contact op met mevrouw Robyn via d.robyn@pontes.nl.

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen 2020

is komen te vervallen
Meer informatie