Over de school

Op het Pieter Zeeman Lyceum studeren ongeveer 810 leerlingen. Dat lijkt veel, maar door de kleinschalige organisatie en de aandacht voor begeleiding wordt iedere leerling gekend. 

Mentor

Van de basisschool naar de middelbare school gaan is best pittig. Het is daarom belangrijk dat je daarbij goed gesteund wordt. Daarom krijgt elke klas een mentor. De mentor is de docent die je vaak ziet en de leerlingen helpt tijdens het eerste jaar. Voor de zomervakantie maak je al kennis met de mentor. Het is belangrijk dat jij je mentor goed kent, maar vooral dat hij of zij jou goed kent: bij je mentor kun je met alles terecht wat je lastig vindt.

Het personeel

De lessen worden gegeven door vakdocenten, in samenwerking met onderwijsassistenten. De docenten zijn georganiseerd in vaksecties en in teams gekoppeld aan afdelingen. De mentoren komen regelmatig samen onder leiding van de coördinatoren en teamleiders. 

Er zijn vier afdelingen op het Pieter Zeeman Lyceum: 

  • praktijkonderwijs
  • vmbo basis/kader
  • mavo
  • havo/vwo

Alles wat geregeld moet worden op het gebied van de lessen en de begeleiding voor leerlingen, gebeurt binnen de eigen afdeling. Daardoor is er een sfeer waarin leerlingen en ouders zonder problemen de juiste weg weten te vinden.

Het ondersteunend personeel speelt een belangrijke rol op onze school. Zij zorgen er mede voor dat we een fijne sfeer op onze school hebben.

Management-team

De dagelijkse leiding op het Pieter Zeeman Lyceum is in handen van het managementteam. Dit team wordt gevormd door de rector en drie teamleiders. 

Naam

Functie

E-mail

Dhr. P.J. van der Gaag MA MME    

Rector

p.van.der.gaag@pontes.nl

Mevr. C.E.M. Gabriels

Teamleider mavo/havo/vwo 3, 4, 5, 6

c.gabriels@pontes.nl

 Mevr. C.F. L. Crijnen  

Teamleider pro/basis/kader     

c.crijnen@pontes.nl 

Dhr. J.A. Timmermans Teamleider mavo/havo/vwo 1, 2

j.timmermans@pontes.nl

 

Medezeggen-schap

Medezeggenschapsraad, ouderraad, leerlingenraad, klankbordgroepen

De medezeggenschapsraad van de school (MR) kent een personeelsgeleding (PMR), een leerlingengeleding en een oudergeleding. Pontes Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), met alle drie de genoemde geledingen. De ouderraad heeft een adviserende en een klankbordfunctie voor de schoolleiding. Ze helpt verder mee bij het organiseren van tal van activiteiten. Er zijn verschillende klankbordgroepen van ouders die ook een adviserende en klankbordfunctie hebben voor de schoolleiding. De leerlingenraad is een groep van ongeveer acht leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden. Zij bespreken eventuele verbeterpunten op school.

Bedrijfs-contacten

Heeft u interesse om met uw bedrijf mee te werken aan de vormgeving van ons onderwijs door middel van bedrijfsbezoeken, gastlessen en dergelijke neem dan contact op met Diane Robyn via d.robyn@pontes.nl.

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Agenda voorlichtingsdagen 2022

Tussen 14.00 – 16.00 uur kunnen leerlingen die het nieuwe schooljaar willen starten in klas 3 kennismaken met het onderwijs en de profielen op de Bergweg. Om 16.00 uur zijn ook de ouders/ verzorgers welkom. Aanmelden kan via het algemene mailadres.
Kennismaking nieuwe brugklas en ouders. Leerlingen wo. 22 juni: 14.30 tot16.00 uur en ouders wo. 22 juni: vanaf 19.00 uur
Meer informatie