Talent ontwikkeling

Het Goese Lyceum, locatie Bergweg is een Excellente School.
Wij zijn Excellent op het gebied van Talentontwikkeling.


 

Dit is gebaseerd op:

  • een breed aanbod van onderwijs
  • het bieden van kansen aan leerlingen
  • betekenisvol maken van onderwijs
  • ondersteuning in de klas door kleine teams aan leerlingen en ouders

 

Het traject dat leidt tot Excellente School duurt ongeveer een jaar, waarbij er meerdere gesprekken en onderzoeken zijn geweest.

De eerste stap is de aanmelding en een onderbouwing van ons excellentieprofiel.

De tweede stap is de beoordeling van de aanvraag, de resultaten en aangeleverde documenten.

De derde stap is een kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs.
Wij ontvingen de beoordeling goed. Goed betekent dat alle 19 beoordeelde aspecten voldoende waren en er 5 de beoordeling goed kregen. De beoordeling goed is een voorwaarde om door te gaan.

Het rapport van de inspectie is hieronder te downloaden.

Rapport Onderwijs Inspectie

De jury van Excellente Scholen

De vierde stap is het bezoek van de jury van Excellente Scholen.
De conclusies van het bezoek kunt u lezen in het uiteindelijke juryrapport dat leidde tot het predicaat Excellente School.

Dit rapport is hieronder te downloaden.

Laatste stap

De laatste stap is het bespreken van alle rapporten met de Inspecteur-generaal van het Onderwijs..

Het Goese Lyceum, locatie Bergweg is excellent in het profiel Talentontwikkeling voor vmbo basis, vmbo kader en voor vmbo gemengde leerweg. Oftewel 3 x excellent.

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Agenda voorlichtingsdagen 2022

Tussen 14.00 – 16.00 uur kunnen leerlingen die het nieuwe schooljaar willen starten in klas 3 kennismaken met het onderwijs en de profielen op de Bergweg. Om 16.00 uur zijn ook de ouders/ verzorgers welkom. Aanmelden kan via het algemene mailadres.
Kennismaking nieuwe brugklas en ouders. Leerlingen wo. 22 juni: 14.30 tot16.00 uur en ouders wo. 22 juni: vanaf 19.00 uur
Meer informatie