Kwaliteit van ons onderwijs

Wij doen iedere dag onze uiterste best om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De vraag is dan wat is goed onderwijs? De kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door de Inspectie van het Onderwijs. Zij onderzoeken jaarlijks aan de hand van een aantal criteria “Hoe heeft de school het gedaan?" 

 

Indicatoren

De belangrijkste 4 indicatoren die de inspectie gebruikt om jaarlijks de kwaliteit te meten zijn:

  • Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool 
    (op welk niveau zit je in de derde klas t.o.v. advies po)
  • Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
    (Hoeveel leerlingen gaan zonder zittenblijven over van klas 1 naar klas 3)
  • Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
    (Hoeveel leerlingen gaan zonder zitten blijven naar het examen)
  • Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)

Ook wordt er gekeken naar het verschil tussen het cijfer van de School Examens (SE) en de cijfers van de Centrale Examens (CE). SE-CE het streven is om het verschil niet groter te laten zijn dan 0,5 punt.

Op de onderstaande link kunt u deze rapportages vinden.

Rapportages

Scholen op de kaart

Scholen vergelijken 

Op deze website kunt u veel informatie vinden over de kwaliteit van scholen en kunt u scholen met elkaar vergelijken. Via de onderstaande link komt u op scholen op de kaart en zoekt u dan naar onze school, Het Goese Lyceum locatie Bergweg. De informatie voor deze site wordt deels door de overheid geleverd en deels door de school zelf. 
 

 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Agenda voorlichtingsdagen 2022

. Hoe ziet het voortgezet onderwijs eruit? Maak kennis met het Ostrea Lyceum en Het Goese Lyceum. Voor ouders en leerlingen, uitnodiging via de basisschool. 16 en 17 november: 19:30 uur
. Samen met jouw groep 8 beide locaties van Het Goese Lyceum leren kennen. Voor november aanmelden via basisschool. 6 t/m 10 december
. Kennismaken met Het Goese Lyceum in bedrijf. Voor leerlingen en ouders, vrije inloop. 19 januari en 16 februari: starttijd 14:30 uur
. Voor leerlingen en ouders, vrije inloop. 27 januari: 19.00 tot 21.00 uur en 29 januari: 10.00 tot 12.30 uur
. Maak actief kennis met de lessen op de Bergweg. Voor ouders en leerlingen, in januari aanmelden via de website 1 februari en 22 februari: 14.30 tot 16.15
. Leerlingen 22 juni: 14.30 tot16.00 uur en ouders 22 juni: vanaf 19.00 uur
Meer informatie