Ouderraad

De ouderraad van het Goese Lyceum behartigt de belangen van de ouders van de leerlingen en draagt mede zorg voor een optimaal schoolklimaat door een open communicatie met directie, personeel en ouders, waarbij het belang van de leerling voorop staat. 

De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt alle ouders en praat samen met de schoolleiding over actuele zaken die ouders en kinderen bezighouden zoals onder andere het schoolreglement, schoolplan, personeelsveranderingen, het schoolgebouw, en activiteiten en zaken op school die (financieel) ondersteund moeten worden.
 

 

 

ouderraad.gllb@pontes.nl

Ouderraad

Ouderraad

Dhr. R.J.W. Lubbers voorzitter
Mevr. P.M Traas-de Vos secretaris
Mevr. L. Beuns 
Mevr. S.A. Reeves 
Mevr. G. van der Meij 


Adviseurs:

Mevr. L. Vos 
Mevr. E. Martens 

 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Agenda voorlichtingsdagen 2022

Tussen 14.00 – 16.00 uur kunnen leerlingen die het nieuwe schooljaar willen starten in klas 3 kennismaken met het onderwijs en de profielen op de Bergweg. Om 16.00 uur zijn ook de ouders/ verzorgers welkom. Aanmelden kan via het algemene mailadres.
Kennismaking nieuwe brugklas en ouders. Leerlingen wo. 22 juni: 14.30 tot16.00 uur en ouders wo. 22 juni: vanaf 19.00 uur
Meer informatie