Ouderraad

De ouderraad van het Goese Lyceum behartigt de belangen van de ouders van de leerlingen en draagt mede zorg voor een optimaal schoolklimaat door een open communicatie met directie, personeel en ouders, waarbij het belang van de leerling voorop staat. 

De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt alle ouders en praat samen met de schoolleiding over actuele zaken die ouders en kinderen bezighouden zoals onder andere het schoolreglement, schoolplan, personeelsveranderingen, het schoolgebouw, en activiteiten en zaken op school die (financieel) ondersteund moeten worden.
 

 

 

ouderraad.gllb@pontes.nl

Ouderraad

Ouderraad

dhr. R.J.W. Lubbers      Kruiningen  06-83218474   Voorzitter

mw. P.M. Traas-de Vos  Wemeldinge  06-55548635   Secretaris

mw. L.Beuns                Goes        06-22971561

dhr. J.Goedheer        Kortgene    0113-302928

mw. G.van der Meij     Kapelle     06-51137576

Adviseurs
dhr. A.A. de Gans Sommelsdijk a.de.gans@pontes.nl
mw. E. Martens Goes e.martens@pontes.nl

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen 2020

is komen te vervallen
Meer informatie